กรุณาเข้าสู่ระบบ SonicTask ด้วย Social Media

— หรือกรอกข้อมูลด้านล่าง —

หากคุณเข้าสู่ระบบไม่ได้หลังจากทำการลงทะเบียนแล้ว กรุณาเช็คในอีเมล์ของคุณ คุณจะพบอีเมล์หัวข้อ [SonicTask] Your username and password info (Activation Required) กรุณากด Activate ลิงค์ในอีเมล์ดังกล่าว

หากคุณยังพบปัญหาในการเข้าระบบ กรุณาส่งอีเมล์มาที่ support@sonictask.com