รับหิ้วสินค้า หรือไปช้อปปิ้งแทน โดยเราจะแบ่งจ่ายเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือค่าเดินทางต้องจ่ายเมื่อตกลงให้ไปซื้อของ และเมื่อถึงสถานที่จะให้โอนค่าสินค้าก่อนทำการจ่ายเงิน