สามารถให้คำปรึกษาในใช้เทคนิคทางสภิติในการวิเคราะฟ์ข้อมูลประเภทต่างๆได้