มีความมุ่งมั่น ขยัน และอดทน ทำงานอย่างซื่อสัจสุจริต พร้อมรับคำแนะนำ และปรับปรุงเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจมากที่สุดค่ะ ขอบคุณค่ะ